Nässjö-Oskarshamns Järnväg

2024 firar järnvägssträckan Nässjö Oskarshamn 150 år.

Nässjö-Oskarshamns järnväg

150 år och med framtidstro

2024 firar järnvägssträckan Nässjö – Oskarshamn 150 år. Astrid Lindgrens Hembygd vill uppmärksamma detta jubileum i samverkan med kommuner längs med järnvägssträckan. Järnvägens har historiskt haft stor betydelse för vårt område och framväxt av industrier och samhällen i vår bygd.

150 års järnvägshistoria

Hör av dig till oss

Har du en egen berättelse med anknytning till järnvägen mellan Nässjö och Oskarshamn? Som en del i jubileumsfirandet sammanställer vi historien om järnvägen och tar gärna del av era minnen. 

Maila oss på info@alhembygd.se

Hållbara transporter 2.0

Det tidigare projektet ”Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd” har drivits i syfte att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn.