Paraplyprojekt

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd beviljar det vi kallar för leadercheckar till olika typer av utvecklingsinsatser för både föreningar och företag. 

Aktuellt

Utlysning av leadercheckar 

Utlysningen av leadercheckar är nu avslutad (1 februari 2023). Det har varit ett stort gensvar och högt söktryck. Vi går nu igenom alla inkomna ansökningar och hör av oss om något behöver kompletteras. Därefter träffas beslutsgruppen och väljer ut vilka ansökningar som beviljas stöd. 

Leadercheckar

Entreprenörskap

Projektet med leadercheckar inom Entreprenörskap 4.0 ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd. Grundtanken är att de resurser som finns i leaderområdet, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag och skapa arbetstillfällen.

Leadercheckar

Attraktiv landsbygd

Projektet Attraktiv landsbygd 3.0  riktar sig till dig som vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Vi kan stödja utvecklingsidéer som synliggör landsbygdens värden och visar på entreprenörskap som utvecklar lokala produkter och tjänster, främjar sysselsättning och hållbar entreprenörsutveckling.