2014-2022 (Några exempel)

Odlingsakademien

Odlingsakademien 2.0 drivs av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd under år 2022-2023, i syfte att främja odlingsintresse och utbyta kunskap om odling och hållbar omställning.

Upptäckartur i Smålands natur

Emilkraften har fått medel av Leader Astrid Lindgrens Hembygd för att genomföra ett arbete för att inspirera boendeanläggningar, organisationer och personer som har ett intresse av cykelturism.

Odling som pedagogiskt verktyg

I projektet kommer barn, elever och personal inom förskola och skola att odla grönsaker tillsammans med en anställd odlare i syfte att öka medvetenheten om var maten kommer ifrån, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.

Lokal serviceutveckling

Landsbygden behöver service. Inom satsningen ”Lokal Serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet.

Paraplyprojekt – Entreprenörskap 4.0

Projektet ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd.

Paraplyprojekt – Attraktiv landsbygd 3.0

I vårt paraplyprojekt för attraktiv landsbygd beviljar vi leadercheckar till föreningar eller organisationer med utvecklingsidéer för vår bygd.

VSGF Klassfotboll

Klassfotboll är en fotbollsturnering för klasslag i förskoleklass och upp till årskurs 6. En fotbollsfest med över 50 deltagande klasslag från skolor i Hultsfred, Vetlanda, Vimmerby, Högsby och Uppvidinge kommuner.

Bevara och utveckla kultur- och naturmiljöer till nästa generation!

Vårt liv idag har påverkats av ett samspel mellan det nya och det gamla på samma gång. Därför behöver vi känna till vårt kulturarv. Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan. Genom dessa miljöer och byggnader synliggörs historien om människans liv.

Pumptrack i Forserum

Forserums samhällsförening driver projektet där man ska bygga en teknik- och pumptrackbana för cykling i Forserums samhälle.

Odla för tillväxt

Genom att anlägga en egen köksträdgård har Bråbygdens föräldrakooperativ inte bara minskat sårbarheten och ökad mängden närproducerade ekologiska grönsaker i förskolans kök. Projektet har också bidragit till att fler familjer odlar. Dessutom har både antalet barn på förskolan och inflyttade barnfamiljer ökat.

Mera ut

Utveckling av Ostkustleden för att skapa ett aktuellt och hållbart besöksmål som skapar värde för hela bygden