Odling som pedagogiskt verktyg

I projektet kommer barn, elever och personal inom förskola och skola att odla grönsaker tillsammans med en anställd odlare i syfte att öka medvetenheten om var maten kommer ifrån, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.

Om projektet

 

 

 

 

 

Astrid Lindgrens Hembygd ger medel till det odlingsprojekt som Eksjö kommun har ansökt om hos föreningen. Astrid Lindgrens Hembygds styrelse fattade beslut om projektet i höstas och nu har Jordbruksverket granskat ansökan och gett sitt klartecken.

Initiativtagare till projektet är Gun Svensson, som arbetar som måltidsutvecklare i Eksjö kommun. Hon beskriver syftet med projektet som att lägga grunden till ett växande intresse hos barn och elever för odling och visa på ett konkret sätt var maten kommer ifrån, något som man hoppas ska främja en hållbar livsstil.

Projektet innebär att ett antal förskolor i kommunen kommer att få en odlingsplätt på sin gård och under odlingsåret kommer man att få regelbundna besök av projektets egen odlare som på ett pedagogiskt sätt lär ut grunderna i odling.

Linnea Granath är den som kommer driva projektet och hon är anställd som projektledare av Eksjö kommun.

– Genom projektet kommer de deltagande barnen att få en bättre förståelse för grönsakernas väg från jord till bord och denna kunskap hoppas vi ska kunna tas vidare till barnens familjer. Vi vill väcka intresset för odling och visa på hur roligt och lärorikt det är. Det handlar om så mycket mer än just att odla grönsaker. Hur vi får vi jorden att må bra , nyttiga insekter att trivas och hur fröer blir till. Hur många vuxna har egentligen ens tänkt på hur morotsfrön blir till? Det kommer barnen som deltar i projektet kunna berätta i höst, säger Linnea Granath.

Om projektet

Projektperiod
Projekttid här

Projektägare
Projektägare här

Projektledare
Namn Namnsson
Telefonnummer
E-postadress

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
xx kronor

Medfinansiering från XX (anges av resp. leaderområde)
xx kronor

Total finansiering
xx kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och XX (anges av resp. leaderområde).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden