Utbetalning –

Entreprenörskap 4.0

När projektet är genomfört är det dags att att ansöka om utbetalning för er leadercheck inom Entreprenörskap 4.0 och utvärdera det totala resultatet samt effekterna som projektet bidragit till. 

Dags för slutredovisning

När projektet börjar gå mot sitt slut är det dags att sluredovisa och summera vad projektet har uppnått. Vi på leaderkontoret finns med som hjälp och stöd när ni ska slutredovisa ert projekt.

Hör av dig till oss

Tänk på att höra av dig till oss på kontoret innan du skickar in ansökan om slututbetalning. Du kan även läsa mer information nedan.

Projektets slutdatum

I ert beslut står projektets slutdatum och ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till oss senast detta datum.

Om du, av någon anledning, inte kan slutredovisa projektet i tid är det viktigt att du kontaktar oss på kontoret innan projektets ursprungliga slutdatum har gått ut.