Stöd att söka

Astrid Lingrens Hembygd är i gång med arbetet i den nya programperioden 2023-2027. Vi har haft ett högt söktryck och pausar nu mottagandet av intresseanmälningar fram till den 1 september,

Aktuellt

Intresseanmälningar för projektstöd

2024-06-10
Astrid Lindgrens Hembygd har haft ett högt söktryck och pausar därmed möjligheten att skicka in intresseanmälningar fram till den 1 september. Ni som har idéer kring projekt kan ta en kontakt med oss efter sommaren. 

Läs gärna in er på vår strategi, våra mål och insatsområden samt checklistan för leaderprojekt, för att se så att er idé passar in i vår lokala utvecklingsstrategi.

Utvecklingssinsatser

Projektstöd

Projektstöd kan beviljas till idéer som bidrar till utveckling av vår bygd. Idéerna behöver svara upp till våra mål och insatsområden samt överensstämma med kraven på vad som är ett leaderprojekt. Projektet får pågå max två år och beloppet som ni söker för ska vara rimligt i förhållande till det ni vill uppnå.

Minimibelopp att söka stöd för är 40 000 kr. 

Maxbelopp att söka stöd för från Astrid Lindgrens Hembygd är 1 miljon kronor. Har ni annan finansiering får den totala projektbudgeten inte överskrida 2,5 miljoner kronor. Detta då Jordbruksverket har som regel att inte betala ut stöd under 40 % av den totala budgeten, då man bedömer att projektet skulle kunna genomföras utan
stöd.

Astrid Lindgrens Hembygds styrelse prövar dock alltid det sökta beloppet i förhållande till hur projektet bidrar till Astrid Lindgrens Hembygds uppsatta indikatorer och mål. Ju högre stöd man söker ju mer resultat förväntar sig styrelsen. 

Projektstöd

Vad kan man söka stöd för?

Ni kan söka stöd till faktiska kostnader för utgifter som är till nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Stöd lämnas endast för utgifter och kostnader som behövs för att uppnå syfte och mål i beslut om stöd, och om dessa bedöms vara rimliga.

Exempelvis:

 • lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader
 • investeringar
 • eget arbete
 • köp av tjänster
 • övriga utgifter

projekstöd

Vad kan man inte få stöd för?

Exempelvis:

 • löpande driftskostnader
 • kostnader för tillstånd, som exempelvis bygglov
 • köp av fastighet
 • avgifter och kostnader i samband med avbetalningsköp
 • kostnader för leasing
 • ersättningsinvesteringar
 • eget material
 • egna maskiner

Leadercheckar

Paraplyprojekt

Ansökningsprocessen skiljer sig mellan att ansöka om stöd för större projekt och att ansöka om stöd för mindre projekt genom våra leadercheckar. 

Leadercheckar är medel som går att söka till utvecklingsidéer och nytänkande satsningar för både föreningar och företag.

Maxbelopp som vi kan lämna stöd för är 40 000 kr.
För företag krävs en medfinansiering på 30 procent och vi kan ge projektstöd på 70 procent av budgeten (upp till max 40 000 kr).

Beviljade projekt

Inspiration från andra

I vår projektdatabas kan du se andra projekt som beviljats leaderstöd och få idéer och inspiration.