Stöd att söka

Astrid Lingrens Hembygd står i startgroparna inför arbetet med den nya programperioden 2023-2027. Vi tar nu emot intresseanmälningar löpande.

Aktuellt

Vi tar nu emot intresseanmälningar

Astrid Lindgrens Hembygd har startat arbetet med vår nya lokala utvecklingsstrategi och våra tio nya kommuner. Under årsmötet i april valdes representanter för alla våra kommuner in i styrelsen.

Ni som har idéer kring projekt kan ta en första kontakt med leaderkontoret och skicka in en intresseanmälan. Läs gärna in er på vår strategi, våra mål och insatsområden samt checklistan för leaderprojekt, för att se så att er idé passar in i vår lokala utvecklingsstrategi.

Utvecklingssinsatser

Projektstöd

Projektstöd kan beviljas till idéer som bidrar till utveckling av vår bygd. Idéerna behöver svara upp till våra mål och insatsområden samt överensstämma med kraven på vad som är ett leaderprojekt.

Minimibelopp att söka stöd för är 40 000 kr

Leadercheckar

Paraplyprojekt

Leadercheckar är medel som går att söka till utvecklingsidéer och nytänkande satsningar för både föreningar och företag.

Maxbelopp som vi kan lämna stöd för är 40 000 kr.
För företag krävs en medfinansiering på 30 procent och vi kan ge projektstöd på 70 procent av budgeten (upp till max 40 000 kr).

Projektstöd

Vad kan man söka stöd för?

Ni kan söka stöd till faktiska kostnader för utgifter som är till nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Stöd lämnas endast för utgifter och kostnader som behövs för att uppnå syfte och mål i beslut om stöd, och om dessa bedöms vara rimliga.

Exempelvis:

 • lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader
 • investeringar
 • eget arbete
 • köp av tjänster
 • övriga utgifter

projekstöd

Vad kan man inte få stöd för?

Exempelvis:

 • löpande driftskostnader
 • kostnader för tillstånd, som exempelvis bygglov
 • köp av fastighet
 • avgifter och kostnader i samband med avbetalningsköp
 • kostnader för leasing
 • ersättningsinvesteringar
 • eget material
 • egna maskiner

Beviljade projekt

Inspiration från andra

I vår projektdatabas kan du se andra projekt som beviljats leaderstöd och få idéer och inspiration.