Genomföra

Från idé till verklighet! Att få påbörja sitt projekt brukar vara efterlängtat. Här hittar du information som kan vara bra att gå igenom för att förenkla arbetet under projektets gång. 

Från idé till verklighet

När ni har fått ert startbesked av Jordbruksverket är det dags att dra igång projektet. Vi på leaderkontoret finns med under resan som stöd och tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar.

Följ ert beslut om stöd

I det beslut om stöd som ni får från Jordbruksverket står det tydligt beskrivet kring de villkor av stöd som ert projekt har. Läs igenom detta beslut noggrant.

Förändringar i projekt

Under projektets gång måste ni se till att projektet går i linje med vad ni angav i er ansökan. Om projektet av någon anledning avviker från hur det var tänkt från början är det viktigt att ni hör av er till leaderkontoret. Vi kan ge hjälp och stöd kring hur ni går vidare och om det är aktuellt med exempelvis en ändringsansökan. 

Använd rätt logotyper

Vid all information och kommunikation som görs under projektet ska det vara väl synligt att stödet kommer från EU och leader. Det gäller på hemsida och i tryckt material av olika slag såsom broschyrer, nyhetsbrev och affischer. 

I ditt beslut om stöd kan du läsa om hur logotyperna ska användas och det är viktigt att man följer detta. Om ni inte informerar på rätt sätt kan Jordbruksverket återkräva eller göra avdrag på stödet.

Handbok för projekt

Jordbruksverket har tagit fram en handbok om projekt inom lokalt ledd utveckling. I den står allt ni behöver veta för att driva och redovisa projekt.