Om oss

Astrid Lindgrens Hembygd är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden.

Astrid Lindgrens Hembygd

Vi är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling genom leadermetoden. Metoden bygger på lokala idéer och lokala beslut, där privat, ideell och offentlig sektor verkar tillsammans över kommun- och länsgränser. Leadermetoden finns i hela den Europeiska unionen och utgångspunkten är att den mest framgångsrika och effektiva utvecklingen genomförs av människorna som bor och verkar på platsen.

Vi stöttar människor och organisationer som har bra idéer vilka gynnar de kommuner som ingår i Astrid Lindgrens Hembygd. Om du har en bra idé som kan leda till positiv utveckling för vår bygd kan du kontakta oss och använda oss som bollplank och få stöttning om din idé skulle passa inom leadermetoden.

 

 

Våra kommuner

Vi är just nu i början av en ny programperiod som sträcker sig från 2023-2027. Leaderområdet för den nya programperioden omfattar norra Småland och södra Östergötland med de 10 kommunerna:

Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Kinda, Nässjö, Vetlanda, Vimmerby, Ydre och del av Oskarshamns kommun. Ett område med totalt 135 000 invånare.

Styrelsen

I styrelsen för Astrid Lindgrens hembygd sitter 21 ledamöter som representanter för sina respektive kommuner. Styrelsen har en jämn fördelning av representanter för ideell, offentlig och privat sektor. Styrelsen väljs av föreningsmedlemmar vid årsmötet. Det är styrelsen som ansvarar för att vi arbetar utifrån vår utvecklingsstrategi och beslutar om fördelning av leaderstöd. 

Lokal utvecklingsstrategi

Varje leaderområde har sin egen utvecklingsstrategi som tagits fram gemensamt av föreningsmänniskor, företagare och offentliga personer i bygden. Strategin visar vad som behöver göras för att området ska bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt. Den är grunden för alla prioriteringar under hela programperioden.

 

 

Bli medlem

Som medlem i den ideella föreningen Astrid Lindgrens Hembygd har du möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vår bygd. Som medlem får du våra nyhetsbrev per mejl några gånger per år. Du blir även inbjuden till våra årsmöten. På årsmötet är du själv valbar till styrelsen samt har även möjlighet att rösta när nya styrelsemedlemmar ska väljas in.

Medlemsavgift:
50 kr/år betalas in på bankgiro 279-7629 eller via swish 123 085 87 38.
OBS, mejla oss på info@alhembygd.se när du har betalat.