Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Genomförandeår
Loading

Forserums samhällsförening driver projektet där man ska bygga en teknik- och pumptrackbana för cykling i Forserums samhälle.…

Emilkraften har fått medel av Leader Astrid Lindgrens Hembygd för att genomföra ett arbete för att inspirera boendeanläggningar, organisationer och personer som har ett intresse av cykelturism.…

I projektet kommer barn, elever och personal inom förskola och skola att odla grönsaker tillsammans med en anställd odlare i syfte att öka medvetenheten om var maten kommer ifrån, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.…

Landsbygden behöver service. Inom satsningen ”Lokal Serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet.…

Projektet ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd.…

I vårt paraplyprojekt för attraktiv landsbygd beviljar vi leadercheckar till föreningar eller organisationer med utvecklingsidéer för vår bygd.…

Genom att anlägga en egen köksträdgård har Bråbygdens föräldrakooperativ inte bara minskat sårbarheten och ökad mängden närproducerade ekologiska grönsaker i förskolans kök. Projektet har också bidragit till att fler familjer odlar. Dessutom har både antalet barn på förskolan och inflyttade barnfamiljer ökat.…

Utveckling av Ostkustleden för att skapa ett aktuellt och hållbart besöksmål som skapar värde för hela bygden…

Odlingsakademien 2.0 drivs av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd under år 2022-2023, i syfte att främja odlingsintresse och utbyta kunskap om odling och hållbar omställning.…