Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Genomförandeår
Loading

Säker lekplats är ett projekt som drivs av Målilla-Gårdveda Hembygdsförening. Syftet är att utforma en säker och attraktiv lekplats, vilket kan locka fler besökare till hembygdsparken med dess kulturhistoriska utbud. Satsningen kommer även möjliggöra att rörelsehindrade barn kommer kunna nyttja en del av lekplatsen.…

Klassfotboll är en fotbollsturnering för klasslag i förskoleklass och upp till årskurs 6. En fotbollsfest med över 50 deltagande klasslag från skolor i Hultsfred, Vetlanda, Vimmerby, Högsby och Uppvidinge kommuner.…

Vårt liv idag har påverkats av ett samspel mellan det nya och det gamla på samma gång. Därför behöver vi känna till vårt kulturarv. Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan. Genom dessa miljöer och byggnader synliggörs historien om människans liv.…

Forserums samhällsförening driver projektet där man ska bygga en teknik- och pumptrackbana för cykling i Forserums samhälle.…

Emilkraften har fått medel av Leader Astrid Lindgrens Hembygd för att genomföra ett arbete för att inspirera boendeanläggningar, organisationer och personer som har ett intresse av cykelturism.…

I projektet kommer barn, elever och personal inom förskola och skola att odla grönsaker tillsammans med en anställd odlare i syfte att öka medvetenheten om var maten kommer ifrån, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.…

Landsbygden behöver service. Inom satsningen ”Lokal Serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet.…

Projektet ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd.…

I vårt paraplyprojekt för attraktiv landsbygd beviljar vi leadercheckar till föreningar eller organisationer med utvecklingsidéer för vår bygd.…

Genom att anlägga en egen köksträdgård har Bråbygdens föräldrakooperativ inte bara minskat sårbarheten och ökad mängden närproducerade ekologiska grönsaker i förskolans kök. Projektet har också bidragit till att fler familjer odlar. Dessutom har både antalet barn på förskolan och inflyttade barnfamiljer ökat.…