Upptäckartur i Smålands natur

Emilkraften har fått medel av Leader Astrid Lindgrens Hembygd för att genomföra ett arbete för att inspirera boendeanläggningar, organisationer och personer som har ett intresse av cykelturism.

Om projektet

 

 

 

Emilkraften har fått medel av Leader Astrid Lindgrens Hembygd för att genomföra ett arbete för att inspirera boendeanläggningar, organisationer och personer som har ett intresse av cykelturism. 

Syftet med projektet är att föra ihop boendeanläggningar och stuguthyrare med olika aktörer inom outdooraktiviteter, främst cykling, och att skapa intressanta produkter som går att marknadsföra och sälja. Dessa ska vara gränsöverskridande och till olika målgrupper. Projektet vill lyfta fram och visa på att vi verkligen är en region som har många typer av cykling och olika cykelprodukter med bred variation, vackra vyer, bra teknisk standard och seriösa aktörer.

Målet med projektet är ett nytt nätverk mellan cykelklubbar, boendeanläggningar och andra aktörer i de tre kommunerna.

Om projektet

Projektperiod
Projekttid här

Projektägare
Projektägare här

Projektledare
Namn Namnsson
Telefonnummer
E-postadress

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
xx kronor

Medfinansiering från XX (anges av resp. leaderområde)
xx kronor

Total finansiering
xx kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och XX (anges av resp. leaderområde).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden