Så går det till

Här hittar du mer information om hur du kommer igång med din idé till ett projekt. 

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Ett framgångsrikt projekt är baserat på lokala förutsättningar och de drivkrafter som finns på platsen. Börja därför med att förankra idén och prata ihop er med andra. Finns det ett behov av att projektet genomförs?

Missa inte att läsa mer om de mål och insatsområden som Astrid Lindgrens Hembygd har i sin lokala utvecklingsstrategi. Er ansökan måste gå i linje med vår strategi för att kunna beviljas leaderstöd.

Steg 2

Testa er idé

Det kan ta lite tid innan en idé har formats. När ni börjar ha den klar för er kan ni testa den här på vår webbsida. Då får ni snabb feedback på om det är något ni behöver fundera vidare på. Ni får också en första indikation på vilken typ av stöd som som passar er bäst.

Nu är det också hög tid att ni hör av er till oss på leaderkontoret. 

Steg 3

Skriva ansökan

Beroende på om ni ska söka stöd så ser processen olika ut. Söker ni stöd för ett projekt ska ansökan skrivas i Jordbruksverkets system. Vi på kontoret kommer att läsa ansökan och komma med feedback, ofta flera gånger, innan ansökan är klar. 

Söker ni stöd för ett paraplyprojekt använder ni ansökningsformuläret för det aktuella stödet. Ansökningsblanketten mailas till oss på kontoret, vi går igenom och återkommer med feedback innan ansökan är klar. 

Steg 4

Styrelsen fattar beslut

När ansökan är färdig är det läge att hålla tummarna! Styrelsen fattar beslut med jämna mellanrum. När mötena äger rum finns att se i kalendern här på webbsidan. Söker ni stöd för ett projekt är ni välkomna till styrelsemötet för att berätta om er tänkta satsning.

Så snart beslutet är fattat hör vi av oss till er för att berätta hur det gick. 

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.