Så går det till

Här hittar du mer information om hur du kommer igång med din idé till ett projekt. 

Fyra steg till ditt projekt

Ett leaderprojekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Ansökningsprocessen skiljer sig mellan att ansöka om stöd för större projekt och att ansöka om stöd för mindre projekt genom våra leaderscheckar. Om ni vill ansöka om en leadercheck, ska ni inte följa nedan steg utan istället se mer information under Sök leadercheck.

Steg 1

Komma igång

Ett framgångsrikt projekt är baserat på lokala förutsättningar och de drivkrafter som finns på platsen. Börja därför med att förankra idén och prata ihop er med andra. Finns det ett behov av att projektet genomförs?

Missa inte att läsa mer om de mål och insatsområden som Astrid Lindgrens Hembygd har i sin lokala utvecklingsstrategi. Er ansökan måste gå i linje med vår strategi för att kunna beviljas leaderstöd.

Personalen på leaderkontoret är ett stöd i ansökningsprocessen och vill ta del av er projektidé innan ni skickar in er projektansökan till Jordbruksverket. Skicka därför i första steget in en intresseanmälan till oss. Då får ni feedback på om ert projekt skulle kunna vara ett leaderprojekt eller inte och om det är något som ni behöver fundera vidare på. Om ni sedan får återkoppling att ert projekt skulle kunna vara ett leaderprojekt går ni vidare till steg 2.

2024-06-10
Vi pausar just nu möjligheten att lämna in intresseanmälan fram till den 1 september.

Steg 2

Skriva ansökan

Efter att ni har fått ok på er intresseanmälan ansöker ni om projektstöd i Jordbruksverkets system. Vi på kontoret kommer sedan att läsa ansökan och komma med feedback, ofta flera gånger, innan ansökan är klar.

När den ansökan som ni har skickat in till Jordbruksverket är komplett tas den vidare till vår styrelse och nu är det läge att hålla tummarna! Styrelsen fattar beslut med jämna mellanrum enligt Astrid Lindgrens Hembygds Grundvillkor och Urvalskriterier.

När styrelsemötena äger rum finns att se i kalendern här på webbsidan.

Så snart beslutet är fattat hör vi av oss till er för att berätta hur det gick.

 

 

Steg 3

Genomföra

Nu är det dags att lämna startblocken och omvandla idén till verklighet! Ni kan starta projektet innan ni fått formellt beslut från Jordbruksverket men det sker då på egen risk. Vi på leaderkontoret finns med under hela genomförandet. 

 

Steg 4

Avsluta

Grattis till att ni har genomfört ert projekt!

När projektet har avslutats är det dags att ansöka om slututbetalning och redovisa projektet. 

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista nedan!

Projektet genomsyras av leadermetoden

Leaders sju grundprinciper, se mer information här

Projektet uppfyller ett eller flera av den lokala utvecklingsstrategins mål och insatsområden

Ni hittar information om vår strategi här

Projektet går i linje med strategins övergripande principer om hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Projektet har ett relevant syfte och konkreta mål.

Projektet innebär bred nytta och leder till utveckling och förbättring för fler än de som genomför projektet.

Projektet har en tydlig och väl genomarbetad projektplan, budget, finansiering och kan visa på goda förutsättningar för genomförande. Projektet ska även ligga utanför ordinarie verksamhet.

Projektet innehåller en plan för vad som händer efter projekttiden och för hur projektets resultat tas tillvara.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.