Integritetspolicy & cookies

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina person-uppgifter till Astrid Lindgrens Hembygd. På denna sida kan du läsa mer om hur vi hanterar de uppgifter vi samlar in.

Astrid Lindgrens Hembygds behandling av personuppgifter

Astrid Lindgrens Hembygd behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Ändamålen omfattar stödhantering, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse. 

Information enligt GDPR

Astrid Lindgrens Hembygd strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, e-post, ansökningar digitalt eller på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Astrid Lindgrens Hembygd ska kunna administrera ärendet eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler och EU-förordningar. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev och webbnyheter

De uppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev och information om Astrid Lindgrens Hembygd verksamhet sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Anmälningar

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till föreläsningar eller mötestillfällen sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av material och utvärderingsenkäter.

Ansökan om stöd och utbetalning

Ansökan om stöd och utbetalning sker i Jordbruksverkets IT-system. För behandling av personuppgifter angivna i ansökan om stöd eller utbetalning är Jordbruksverket personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Astrid Lindgrens Hembygds kontor

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.