Styrelse

Astrid Lindgrens Hembygds styrelse består av 21 representanter från våra medlemskommuner. Det är styrelsen som ansvarar för att vi arbetar utifrån vår lokala utvecklingsstrategi och beslutar om fördelning av leaderstöd.

Lokal förankring och kunskap

En viktig del i landsbygdsutveckling enligt leadermetoden är den lokala förankringen. I styrelsen för Astrid Lindgrens hembygd sitter 21 ledamöter som representanter för sina respektive kommuner. Styrelsen har en jämn fördelning av representanter för ideell, offentlig och privat sektor. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet. 

styrelse

Jenni Leppelt

Ordförande
Representant offentlig sektor,
Hultsfreds kommun
jenni.leppelt@hultsfred.se
070-64 90 843

Örjan Lundqvist

Vice ordförande
Representant ideell sektor,
Vimmerby kommun
orjanvimmerby@gmail.com

Anneli Persson

Ledamot
Representant offentlig sektor,
Aneby kommun
anneli40398@gmail.com 

 

Paul Brinkmann

Ledamot
Representant privat sektor,
Aneby kommun
paul@wiredaholm.se 

Camilla Egerlid

Ledamot
Representant offentlig sektor,
Eksjö kommun
camilla.egerlid@eksjo.se

Stefan Elm

Ledamot
Representant privat sektor,
Eksjö kommun
stefan.elm@treelm.se

Carolina Jonsson

Ledamot
Representant privat sektor,
Hultsfreds kommun

Johan Andersson

Ledamot
Representant ideell sektor,
Hultsfreds kommun
anderssonjohanhultsfred@gmail.com

Kicki Svensson

Ledamot
Representant ideell sektor,
Högsby kommun
kicki.usvensson@gmail.com

Torbjörn Midunger

Ledamot
Representant ideell sektor,
Högsby kommun
torbjorn.midunger@telia.com

Johan Sandell

Ledamot
Representant offentlig sektor,
Kinda kommun
johan.sandell@kinda.se

Pär Johansson

Ledamot
Representant Ideell sektor,
Kinda kommun
info@peltab.se

Bengtlennart Larson

Ledamot
Representant offentlig sektor,
Nässjö kommun
bengtlennart.larson@telia.com

Karin Andersson

Ledamot
Representant privat sektor,
Nässjö kommun
karin@hultakra.com

Cecilia Malmqvist

Ledamot
Representant ideell sektor,
Vetlanda kommun
salshult@gmail.com

Jimmi Olsson

Ledamot
Representant ideell sektor,
Vetlanda kommun

Kristina Lindelöf

Ledamot
Representant privat sektor,
Vimmerby kommun
kristina@ingebohagar.se

Lars Lindström

Ledamot
Representant ideell sektor,
Ydre kommun
baggemalen@hotmail.com

Linnéa Stenqvist Granath

Ledamot
Representant privat sektor,
Ydre kommun
info@dalstugan.com 

Kristina Hägg-Blecher

Ledamot
Representant offentlig sektor,
Del av Oskarshamns kommun
kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Niina Nordlund

Ledamot
Representant privat sektor,
Del av Oskarshamns kommun
niina.nordlund@gmail.com

Valberedningens sammansättning

Aneby kommun:
Anette Olsen

Eksjö kommun:
Helena Lundborg, sammankallande

Hultsfreds kommun:
Lars Rosander

Högsby kommun:
Per Gröön

Kinda kommun:
Jan-Erik Johnsson

Nässjö kommun:
Sofia Holm Karlsson

Vetlanda  kommun:
Elin Bexell

Vimmerby kommun:
Helen Nilsson

Ydre kommun:
Malin Gumaelius

Del av Oskarshamns kommun:
Henrik Andersson