Styrelsen

Astrid Lindgrens Hembygds styrelse består av 21 representanter från våra medlemskommuner. Det är styrelsen som ansvarar för att vi arbetar utifrån vår lokala utvecklingsstrategi och beslutar om fördelning av leaderstöd.

Lokal förankring och kunskap

En viktig del i landsbygdsutveckling enligt leadermetoden är den lokala förankringen. I styrelsen för Astrid Lindgrens hembygd sitter 21 ledamöter som representanter för sina respektive kommuner. Styrelsen har en jämn fördelning av representanter för ideell, offentlig och privat sektor. Styrelsen väljs av förenings medlemmar vid årsmötet. 

styrelse

Lennart Bogren

Styrelsens ordförande
Representant ideell sektor, Eksjö kommun
lennart.bogren@telia.com
070-530 83 23

Jenni Leppelt

Vice ordförande
Representant offentlig sektor,
Hultsfreds kommun
jenni.leppelt@hultsfred.se
0495-24 05 10

Kristina Hägg-Blecher

Representant offentlig sektor,
Oskarshamns kommun
kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Örjan Lundqvist

Representant ideell sektor,
Vimmerby kommun
orjanvimmerby@gmail.com

Kristina Lindelöf

Representant privat sektor,
Vimmerby kommun
kristina@ingebohagar.se

Bengtlennart Larson

Representant offentlig sektor,
Nässjö kommun
bengtlennart.larson@telia.com

Karin Andersson

Representant privat sektor,
Nässjö kommun
karin.andersson@kairosfuture.com

Torbjörn Midunger

Representant ideell sektor,
Högsby kommun
torbjorn.midunger@telia.com

Kicki Svensson

Representant ideell sektor,
Högsby kommun
kicki.usvensson@gmail.com

Kim Olsson

Representant offentlig sektor, Eksjö kommun
kim.olsson@eksjo.se

Niina Nordlund

Representant privat sektor,
Oskarshamns kommun
niina.nordlund@gmail.com

Johan Andersson

Representant ideell sektor,
Hultsfreds kommun
johan.andersson@teamtejbrant.se

Maria Lagneby

Representant privat sektor, Eksjö kommun
Maria.Lagneby@gardsyoga.se

adjungerande styrelsemedlemmar

Johan Sandell

Kinda kommun

George Grönwall

Vetlanda kommun

Cecilia Malmqvist

Vetlanda kommun

Paul Brinkmann

Aneby kommun

Anneli Persson

Aneby kommun

Marie Sellin

Ydre kommun

Lars Lindström

Ydre kommun

Victoria Sterne

Ydre kommun

Valberedningens sammansättning

Eksjö kommun:
Stefan Elm, ideell sektor, sammankallande
Kontakt: stefan.elm@treelm.se, 070-335 59 13

Vimmerby kommun:
Carina Östh, offentlig sektor

Hultsfred kommun:
Lars Rosander, offentlig sektor

Högsby kommun:
Stihna Johansson Evertsson, privat sektor

Nässjö kommun:
Anders Karlsson, offentlig sektor

Oskarshamn kommun:
Henrik Andersson, offentlig sektor

Tillkommer fyra ledamöter i valberedningen från de nya medlemskommunerna: Aneby, Ydre, Kinda och Vetlanda.