Attraktiv landsbygd 3.0

I paraplyprojektet Attraktiv landsbygd 3.0 beviljades stöd till föreningar och organisationer som via olika initiativ främjade landsbygdsutveckling under 2023.

Om projektet

 

 

 

Projektet Attraktiv landsbygd 3.0 varade under 2023 och riktade sig till föreningar och organisationer som ville bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Vi kunde stödja utvecklingsidéer som synliggjorde landsbygdens värden och visade på entreprenörskap och som utvecklade lokala produkter och tjänster, främjade sysselsättning och hållbar entreprenörsutveckling.

Astrid Lindgrens Hembygd kunde stödja delaktiviteterna med upp till 40 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, utveckling av evenemang eller aktiviteter och marknadsföring av landsbygdens värden.

Stödet fick inte gå till löpande drift, redan påbörjade eller genomförda aktiviteter eller investeringskostnader (över 22 000 kr exkl. moms och med en livslängd på mer än tre år.

De som beviljades leadercheck inom Attraktiv landsbygd 3.0 för år 2023 var:

Eksjö-Nässjö lokalförening av Förbundet Organisk Biologisk Odling (Fobo)

Bringetofta Samhällsförening

Vena Hembygdsförening

Nostalgiaföreningen i Fågelfors

Lönneberga LRF

Almesåkra Hembygdsförening

Virserums Konsthall

Emilkraften ek förening

Annebergsgif

IFK HULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om projektet

Projektperiod
20230201-20231231

Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd

Projektledare
Ulrika Virensjö
ulrika.virensjo@alhembygd.se

Webb och sociala medier
www.astridlindgrenshembygd.se 

Om projektet

Projektet ska leda till att skapa möjligheter för föreningar och organisationer inom Astrid Lindgrens Hembygd att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av sin bygd.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
400 000 kronor som fördelas på upp till minst 10 stödmottagare

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Astrid Lindgrens Hembygds kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsprogrammet 2014-2020