Odlingsakademien 2.0

Odlingsakademien är ett projekt som vill skapa odlingsglädje. Syftet med satsningen är att medverka till ännu högre grad av självförsörjning och odlingskunskap, bidra till utvecklad företagsamhet och öka medvetenheten om hur vi på ett konkret sätt kan leva mer hållbart.

Om projektet

 

Odlingsakademien 2.0 är ett leaderprojekt som drivs av Astrid Lindgrens Hembygd, finansiering sker via EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och sjösätts år 2022. Det har sin grund i projektet Odlingsakademien – Odling som livsstil som drevs 2019-2020.

Under 2022-2023 kommer det att hända en mängd spännande saker inom odling, såsom kurser, föreläsningar, studiebesök och nätverksträffar. Vi vänder oss till alla odlingsintresserade inom föreningens område. Håll koll här på bloggen för att inte missa något!

Odlingsakademien

”Här växer frön till nya tankar”

Hör av dig till oss

Har du förslag och önskemål om aktiviteter? Är du en odlare som vill dela med dig av ditt kunnande på något sätt? Eller kanske en förening som har idéer om hur vi kan samarbeta inom odling och självförsörjning? Tveka inte att höra av dig till oss! Vilka aktiviteter vi kommer genomföra avgörs genom vilka resurser och behov som finns i området. 

Kontakt:

odlingsakademien@alhembygd.se

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd

Projektledare
Helena Styrbjörn
Mobil 070-688 28 97
odlingsakademien@alhembygd.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Odlingsakademien 2.0 vill främja kunskapsutbyte och nätverk inom odling för att bidra till odlingsglädje och hållbar omställning

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 095 115 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Astrid Lindgrens Hembygd.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden