Mera ut

Mera ut är ett samverkansprojekt med Leader Kustlandet. Projektet innebar utveckling av Ostkustleden genom förvaltarskap,upprustning, evenemangsplanering, informationsspridning och nätverk för att skapa ett aktuellt och hållbart besöksmål som skapar värde för hela bygden

Om projektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Ostkustleden som gemensam nämnare blev projektet Mera ut ett framgångsrikt verktyg för att stärka naturturismen i Oskarshamns kommun.
– Projektet har varit avgörande för att kunna närma sig en modern, attraktiv vandringsled där markägare, företag, föreningar och kommun samverkar mot samma mål, säger projektledare Niina Nordlund.

Den 160 kilometer långa Ostkustleden, med åtta etapper och lika många övernattningsstugor, var i behov av upprustning och marknadsföring. När Döderhults Naturskyddsförening tog kontakt med Oskarshamns kommun för projektstöd föreslog kommunen ett större grepp, som inte bara skulle säkerställa ledens framtid och sprida att den finns, utan också utveckla verksamheter utmed sträckan. I dialogen föddes projektet Mera ut – ett samverkansprojekt mellan Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet.

Niina Nordlund anställdes som projektledare och blev spindeln i nätet av föreningar, kommunala och regionala aktörer, andra projekt och ett antal markägare och företag som ville samverka kring leden. Arbetet utgick ödmjukt från den lokala naturskyddsföreningens ambitioner.
– Samtidigt tog vi sikte på en ny målgrupp, dagens moderna vandrare, som har andra önskemål än när leden byggdes för över 40 år sedan, berättar Niina.

Med hjälp av ideellt arbete, kommunala verksamheter och privata leverantörer renoverades broar och spänger, märkningen förbättrades, skyltar och informationstavlor sattes upp och leden tillgängliggjordes digitalt via Naturkartan. En stuginventering genomfördes och en kortare sträcka blev också tillgänglighetsanpassad.

Parallellt arrangerades föreläsningar, workshops, en studieresa till Skåne, Ostkustledens dag samt individuella affärsutvecklingsprocesser för företag utmed leden. Detta resulterade i mer kunskap, ökad förståelse och ett bredare utbud av nya aktiviteter: flugfiske, utomhusmatlagning, yoga-mindfullness-vandring, turridning och SUP-paddling i skärgården samt paket med boende, mat och vandring. Företagarnätverket Mera ut är livskraftigt och fortsätter utvecklingsresan tillsammans, bland annat har gruppen genomfört affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Outdoor.

Mera ut

”Ostkustleden är kommunens flaggskepp när det gäller hållbar naturturism”

Om projektet

Projektperiod
Projekttid här

Projektägare
Oskarshamns kommun

Projektledare
Niina Nordlund
niina.nordlund@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Mera ut är ett samverkansprojekt med Leader Kustlandet. Projektet innebar utveckling av Ostkustleden genom förvaltarskap,upprustning, evenemangsplanering, informationsspridning och nätverk för att skapa ett aktuellt och hållbart besöksmål som skapar värde för hela bygden

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
xx kronor

Medfinansiering från Leader Kustlandet
xx kronor

Total finansiering
xx kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och XX (anges av resp. leaderområde).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden