Forserum Pumptrack

Projektet vill stärka attraktionskraften för Forserums samhälle men även få fler personer att upptäcka hur kul det är att cykla
mountainbike. Det är ett fantastiskt sätt att ta sig fram i naturen och samtidigt få motion, men har också en stor
potential att locka till sig fler besökare till samhälle än vad det har idag. Projektägarna vill locka gammal som ung med detta
projekt, och både nybörjare och mer erfarna cyklister. Detta ska vara samlingsplats för en bred grupp av människor.
Anläggningen kommer att ge mer liv och rörelse i Forserums centrummiljö.

Om projektet

 

 

 

Forserums samhällsförening har beviljats stöd för anläggande av en teknik- och pumptrackbana i Forserums Samhälle. De beskriver själva bakgrunden och tanken kring projektet enligt följande:

-Samhällsföreningen har märkt ett ökat intresse för friluftsliv och utomhus aktiviteter under pågående pandemi.
Samhällsföreningen har försökt svara på det ökade intresset och har skapat grillplatser och bänkar på olika ställen
runt vårt samhälle. I det arbetet har vi fått många förfrågningar ang. cykling och nu vill vi i detta projekt fortsätta öka
möjligheten till utomhus aktivitet genom cykling.
Samhällsföreningen vill göra det möjligt för barn , ungdomar och äldre att komma tillsammans och röra sig. Cykling
är ju väldigt populärt i dagens samhälle därför vill vi ge samhällsbor en möjlighet att utöva denna sport. 

 

 

Om projektet

Projektperiod
Projekttid här

Projektägare
Forserums Samhällsförening

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Projektet avser byggnation av en teknik- och pumptrack-bana centralt belägen i Forserums samhälle. Cykelbanan blir en aktivitet som riktar sig till barn och unga och som främjar rörelseglädje.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
973 435 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Astrid Lindgrens Hembygd.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden