Odla för tillväxt

Genom att anlägga en egen köksträdgård har Bråbygdens föräldrakooperativ inte bara minskat sårbarheten och ökad mängden närproducerade ekologiska grönsaker i förskolans kök. Projektet har också bidragit till att fler familjer odlar. Dessutom har både antalet barn på förskolan och inflyttade barnfamiljer ökat.   

Om Projektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbarhet har länge varit ett ledord för Bråbygdens föräldrakooperativ. När andelsjordbruket som levererat grönsaker till förskolan lades ned började verksamheten undersöka möjligheten att odla sina egna grönsaker på den egna utegården. I projektet Odla för tillväxt skapades, med hjälp av den deltidsanställda Luise Carr, en lättskött köksträdgård med kapacitet att göra förskolan delvis självförsörjande på grönsaker – och samtidigt sprida kunskap om odling.

Den 500 kvadratmeter stora trädgården med 40 odlingslådor anlades våren 2019 och fylldes med allt från potatis och morötter till kål och bladgrönsaker. Arbetet kom i gång sent och i kombination med en torr sommar blev skörden under första året mindre än beräknat. År två hade jorden byggts upp med biomassa och näring, dessutom installerades ett automatiskt bevattningssystem, vilket innebar en betydligt bättre skörd.
– Andra året anpassade vi också sådden efter vad barnen tyckte om att äta. Nyzeeländsk spenat blev en storfavorit. Rädisorna var färre och ärtorna fler, minns Luise.
Barnen deltog i den dagliga verksamheten och föräldrarna involverades i samband med föräldrakooperativets arbetsdagar.
– Både barn, föräldrar och personal barngrupper och kök, var nyfikna och intresserade. Många blev också inspirerade att började odla själva i sina egna trädgårdar, säger Louise och berättar att flera familjer också valde förskolan på grund av satsningen på odling. Under projekttiden flyttade flera barnfamiljer till Bråbygden.

När projektet avslutades 2021 bildades en odlingsgrupp av föräldrar som har ansvar för köksträdgården. Att sköta odlingarna på ideell basis innebär naturligtvis helt andra förutsättningar än att ha en trädgårdsmästare anställd på deltid. Det finns dock ingen stress eller kravbild kring odlingen på föräldrakooperativet. Odling ska vara lustfyllt. Förra sommaren skördades bland annat potatis, vitlök, majs, tomater och paprika.

Odla för tillväxt

”Trädgård för tillväxt och trygghet”

Om projektet

Projektperiod
2019-2021

Projektägare
Bråbygdens föräldrakooperativ

Projektledare
Luise Carr

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Projektet genomfördes med målet att anlägga en egen köksträdgård samt bidra till ökad kunskap inom odling.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
766 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Astrid Lindgrens Hembygd

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden