VSGF Klassfotboll

Projektet ska arrangera en fotbollsturnering i maj 2023 i Virserum dit barn i angränsande kommuner bjuds in. 

Om projektet

 

 

 

 

Virserums SGF kommer i Maj 2023 starta en ny tradition med ”klassfotboll”. Klassfotboll är ett koncept som finns på flera andra platser i Sverige. Det är en fotbollsturnering som vänder sig till skolklasser. De som vill testa eller gillar fotboll anmäler sig till klasslaget och de andra i klassen följer med och tittar och hejar.

Mellan matcherna kommer det finnas flera olika föreningar som har prova-på aktiviteter och utmaningar för alla närvarande. Barn, föräldrar och syskon kommer att kunna vara med och delta i dessa aktiviteter. Dessutom är klassfotbollen en utmärkt möjlighet att få en trevlig ”klassutflykt” i slutet av läsåret som skapar gemenskap och rörelseglädje bland eleverna.

Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser, genom att projektet vill bidra till ökat utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter för unga. Projektet bidrar till ökad folkhälsa och rörelseglädje samt tar tillvara mångfaldens möjligheter och ungas delaktighet. Astrid Lindgrens hembygd bedömer att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där fler parter samverkar och där Astrid Lindgrens hembygds horisontella mål om
hållbarhet, jämställdhet och folkhälsa stämmer väl överens med projektets inriktning.

Om projektet

Projektperiod
Projekttid här

Projektägare
Projektägare här

Projektledare
Namn Namnsson
Telefonnummer
E-postadress

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
xx kronor

Medfinansiering från XX (anges av resp. leaderområde)
xx kronor

Total finansiering
xx kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och XX (anges av resp. leaderområde).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden