Lokal Serviceutveckling

Landsbygden behöver service. Inom satsningen  kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet. 

Om projektet

 

 

 

 

 

Landsbygden behöver service. Butiken gör en ort mer attraktiv och minde sårbar, men landsbygdens butiker är hotade. Ökade kostnader kombinerat med att kunderna håller allt hårdare i plånboken gör vardagen svår för både lanthandlare och gårdsbutiker.

Därför har Leader Kustlandet och Leader Astrid Lindgrens hembygd beviljat Coompanion Kalmar läns ansökan om stöd för att satsa på att landsbygdens service ska finnas kvar och utvecklas.

– Vi har tidigare arbetat med lanthandlare som vill digitalisera och testa helt eller delvis obemannade koncept, berättar Ann Sellbrink från Coompanion Kalmar län. Nu ser vi att butikernas behov är ännu större, och att även gårdsbutikerna kan behöva utveckla för att överleva på sikt. 

Projekt

”Lokal service är en av hörnstenarna för en hållbar och attraktiv landsbygd. Leader vill bidra till att stärka denna genom insatser som underlättar, anpassar och utvecklar verksamheter”

Om projektet

Projektperiod
Mars 2023 – Mars 2025

Projektägare
Coompanion Kalmar Län

Projektledare
Ann Sellbrink
ann.sellbrink@coompanion.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Satsningen ”Lokal serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” startar i mars 2023 och pågår under två år. Målgruppen är lanthandlare, gårdsbutiker och lokala grupper som vill utveckla service utanför tätorterna i Oskarshamn, Mönsterås, Hultsfred, Högsby, Västervik och Vimmerby kommuner. 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
667 329 kronor

Medfinansiering från Leader Kustlandet
667 329 kronor

Total finansiering
1 334 658 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Astrid Lindgrens Hembygd

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden