Säker lekplats

Säker lekplats är ett projekt som Målilla-Gårdveda Hembygdsförening äger. Syftet är att utforma en säker och attraktiv lekplats, vilket kan locka fler besökare till hembygdsparken med dess kulturhistoriska utbud. Satsningen kommer även möjliggöra att rörelsehindrade barn kommer kunna nyttja en del av lekplatsen.

Om projektet

 

Säker lekplats är ett leaderprojekt som drivs av Målilla-Gårdveda Hembygdsförening. Föreningen bildades 1943 och har idag ett 35-tal byggnader i hembygdsparken som ligger i Målilla. Läs gärna mer om dem på deras hemsida.

 

Projektets syfte är att utforma en säker och attraktiv lekplats, vilket kan locka fler besökare till hembygdsparken med dess kulturhistoriska utbud. Resultatet kommer bli en ny mötesplats där deras målgrupp är besökare såsom barn, föräldrar, mor- och farföräldrar. Satsningen kommer även möjliggöra att rörelsehindrade barn kommer att kunna nytta en del av lekplatsen.

Hembygdsföreningen har i ett tidigt stadie bland annat haft kontakt med Målilla skola för att få tips och idéer från skolbarnen och lärarna och projektet är väl lokalt förankrat.

Astrid Lindgrens Hembygd beslutade att prioritera projektet med följande motivering:
Astrid Lindgrens Hembygd prioriterar projektet då styrelsen anser att projektet går i linje med strategin och de utvecklingsinsatser som bedöms som viktiga för att skapa attraktiva landsbygder och en god miljö för barn och unga. Projektet bidrar till att stärka och utveckla en lokal förening som förädlar de lokala resurserna. 

 

Om projektet

Projektperiod
2023-2025

Projektägare
Mållia-Gårdveda Hembygdsförening

Om projektet

Projektet vill skapa en säker och attraktiv lekplats i hembygdsparkens miljöer.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
436 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Astrid Lindgrens Hembygds kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden