Odlingsakademien 2.0

Odlingsakademien är ett projekt som vill skapa odlingsglädje. Syftet med satsningen är att medverka till ännu högre grad av självförsörjning och odlingskunskap, bidra till utvecklad företagsamhet och öka medvetenheten om hur vi på ett konkret sätt kan leva mer hållbart.

Odlingsakademien 2.0

Odling som livsstil

Odlingsakademien 2.0 är ett leaderprojekt som drivs av Astrid Lindgrens Hembygd, finansiering sker via EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och projektet sjösattes år 2022. Det har sin grund i projektet Odlingsakademien – Odling som livsstil som drevs 2019-2020.

Föreläsningar, workshops, skördefest och andra typer av aktiviteter har anordnats i projektet. Mer information  hittar ni på projektets egen blogg.

 

Gemensam odlingsglädje

Hör av dig till oss

Är du en odlare som vill dela med dig av ditt kunnande på något sätt? Eller kanske en förening som har idéer om hur vi kan samarbeta inom odling och självförsörjning? Hör då gärna av dig till oss:

Kontakt

Odlingsakademien finns även på Instagram.

Film om Odlingsakademien 2.0 – Ett hållbarhetsprojekt i Astrid Lindgrens Hembygd som vänder sig till alla som är intresserade av odling.

Odlingsakademien 2.0  vill medverka till ännu högre grad av självförsörjning och odlingskunskap, bidra till utvecklad företagsamhet och öka medvetenheten om hur vi på ett konkret sätt kan leva mer hållbart. Se mer information i filmen nedan.