Paraplyprojekt

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd beviljar det vi kallar för leadercheckar till olika typer av utvecklingsinsatser för både föreningar och företag. 

Aktuellt

Utlysning av leadercheckar 

Utlysningen av leadercheckar avslutades 1 februari 2023. Utformningen av leadercheckar 2024 är ännu inte klar.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har skickat in ansökningar under 2023. Alla ansökningar har föredragits inför en beslutsgrupp, vilken har fattat beslut om vilka som har fått stöd och inte. Alla som har ansökt har nu fått sina beslut förmedlade. Ni som har fått stöd är välkomna att höra av er med frågor som rör själva genomförandet av projektet och frågor om utbetalning.

Leadercheckar

Entreprenörskap

Projektet med leadercheckar inom Entreprenörskap 4.0 ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd. Grundtanken är att de resurser som finns i leaderområdet, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag och skapa arbetstillfällen.

Leadercheckar

Attraktiv landsbygd

Projektet Attraktiv landsbygd 3.0  riktar sig till dig som vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Vi kan stödja utvecklingsidéer som synliggör landsbygdens värden och visar på entreprenörskap som utvecklar lokala produkter och tjänster, främjar sysselsättning och hållbar entreprenörsutveckling.