Paraplyprojekt 2023

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd beviljar det vi kallar för leadercheckar till olika typer av utvecklingsinsatser för både föreningar och företag. 

Aktuellt

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har skickat in ansökningar under 2023. Alla ansökningar har föredragits inför en beslutsgrupp, vilken har fattat beslut om vilka som har fått stöd och inte. Alla som har ansökt har fått sina beslut förmedlade. Ni som har fått stöd är välkomna att höra av er med frågor som rör själva genomförandet av projektet och frågor om utbetalning.

Leadercheckar 2023

Entreprenörskap

De som blivit beviljade leadercheckar inom Entreprenörskap 4.0 håller på att slutredovisa sina projekt.
Projektet med leadercheckar inom Entreprenörskap 4.0 ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd. Grundtanken är att de resurser som finns i leaderområdet, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag och skapa arbetstillfällen.

Leadercheckar 2023

Attraktiv landsbygd

De som blivit beviljade leadercheck inom Attraktiv landsbygd 3.0 har slutredovisat sina projekt.
Projektet Attraktiv landsbygd 3.0  riktar sig till dig som vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden. Vi kan stödja utvecklingsidéer som synliggör landsbygdens värden och visar på entreprenörskap som utvecklar lokala produkter och tjänster, främjar sysselsättning och hållbar entreprenörsutveckling.