Entreprenörskap 4.0

I paraplyprojektet Entreprenörskap 4.0 beviljades stöd till företag för utveckling av deras verksamhet under 2023.

Om projektet

 

 

 

 

 

Projektet varade under 2023 och riktade sig främst till mindre företag på landsbygden. I projektet hade den enskilda företagaren möjlighet att söka stöd för delaktiviteter inom ramen av projektet. Astrid Lindgrens Hembygd kunde stödja delaktiviteterna med upp till
40 000 kronor, exkl. privat medfinansiering, för exempelvis kompetensutveckling, marknadsföring och konsultkostnader för utveckling av företaget, marknadsföring, varumärkesarbete, produkt- och tjänsteutveckling, studiebesök eller inspiration.

Stöd kunde inte ges till investeringar, dvs en tillgång som hade ett inköpspris som översteg         22 000 kronor och som hade en livslängd på mer än tre år.

De som beviljades leadercheck inom Entreprenörskap 4.0 för år 2023 var:

Korka Kvarn

Hammar vid Solgen

Emåturism

Cykla i filmlandskapet

Må bra

Lillemors Allservice

Vimmerby camping

Eldsjäl Mathantverk

Caroline Ceramicart

Konstnär Bo Lundwall

Minerals by Nordic

Älska plåt

Linda Westström – fruktträdsbeskärning

Sara Schörling – fårklipparutbildning

 

 

Om projektet

Projektperiod
20230201-20240430

Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd

Projektledare
Ulrika Virensjö
ulrika.virensjo@alhembygd.se

Webb och sociala medier
www.astridlindgrenshembygd.se 

Om projektet

Projektet ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
400 000 kr som fördelas på upp till minst 10 stödmottagare

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Astrid Lindgrens hembygds kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsprogrammet 2014-2020