Anbudsförfrågan: Utvärdering av projektstöd till företag

Leaderområdena Västra Småland, Sydost, Linné, Kustlandet, Folkungaland och Astrid Lindgrens Hembygd planerar för en gemensam utvärdering och söker er som vill ta sig an uppdraget.

Anbudsförfrågan om utvärdering Projektstöd till företag

Under vår förra programperiod, 2014-2022, fick Leaderområden för första gången möjligheten att ge stöd till enskilda företag. Det innebar för oss ett nytt verktyg för landsbygdsutveckling och en delvis ny målgrupp att arbeta med.

Nu vill vi tillsammans med fem andra Leaderområden göra en gemensam utvärdering av stödformen för att dra lärdom av varandras arbetssätt och förbättra våra framtida rutiner och företagsstöd. Därför söker vi en konsult som kan ta sig an uppdraget.

Vi vill gärna få in ditt anbud!

HÄR kan du ladda ner mer information.

Lämna din offert till:
Gustaf Westring, Leader Kustlandet
Epost: info@kustlandet.se