där idéer och människor möts

Tillsammans för utveckling av hållbara och attraktiva landsbygder i Astrid Lindgrens Hembygd.
Med mod, klokhet och påhittighet!

Projektkarta

Ett urval av våra projekt

Astrid Lindgrens Hembygd stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

Så går det till

Komma igång

Har du en idé? Läs mer om projektstöd från Astrid Lindgrens Hembygd eller hör av dig till oss så ser vi om den skulle kunna bli ett leaderprojekt.

Skriva ansökan

Nästa steg är att skriva en ansökan där du tydligt beskriver idén och vad som ska göras. Självklart finns vi med som bollplank!

Genomföra

Om ansökan beviljas stöd är det dags att köra igång! Följ projektplanen och kontakta oss om det uppstår funderingar.

Avsluta

När projektet är genomfört är det dags för slutredovisning. Vi, och många andra, är nyfikna på hur det gått.

Projekt

VSGF Klassfotboll

Klassfotboll är en fotbollsturnering för klasslag i förskoleklass och upp till årskurs 6. En fotbollsfest med över 50 deltagande klasslag från skolor i Hultsfred, Vetlanda, Vimmerby, Högsby och Uppvidinge kommuner.

Bevara och utveckla kultur- och naturmiljöer till nästa generation!

Vårt liv idag har påverkats av ett samspel mellan det nya och det gamla på samma gång. Därför behöver vi känna till vårt kulturarv. Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan. Genom dessa miljöer och byggnader synliggörs historien om människans liv.

Pumptrack i Forserum

Forserums samhällsförening driver projektet där man ska bygga en teknik- och pumptrackbana för cykling i Forserums samhälle.

Odling som pedagogiskt verktyg

I projektet kommer barn, elever och personal inom förskola och skola att odla grönsaker tillsammans med en anställd odlare i syfte att öka medvetenheten om var maten kommer ifrån, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.

Lokal serviceutveckling

Landsbygden behöver service. Inom satsningen ”Lokal Serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet.

Paraplyprojekt – Entreprenörskap 4.0

Projektet ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd.

Paraplyprojekt – Attraktiv landsbygd 3.0

I vårt paraplyprojekt för attraktiv landsbygd beviljar vi leadercheckar till föreningar eller organisationer med utvecklingsidéer för vår bygd.

Odla för tillväxt

Genom att anlägga en egen köksträdgård har Bråbygdens föräldrakooperativ inte bara minskat sårbarheten och ökad mängden närproducerade ekologiska grönsaker i förskolans kök. Projektet har också bidragit till att fler familjer odlar. Dessutom har både antalet barn på förskolan och inflyttade barnfamiljer ökat.

Mera ut

Utveckling av Ostkustleden för att skapa ett aktuellt och hållbart besöksmål som skapar värde för hela bygden

Odlingsakademien

Odlingsakademien 2.0 drivs av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd under år 2022-2023, i syfte att främja odlingsintresse och utbyta kunskap om odling och hållbar omställning.

Vad är Leadermetoden?

Vad är Leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en projektidé som har fokus på lokal utveckling?

Projekt

”Odlingsakademien 2.0”

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.