där idéer och människor möts

Tillsammans för utveckling av hållbara och attraktiva landsbygder i Astrid Lindgrens Hembygd.
Med mod, klokhet och påhittighet!

Nyheter

Vi välkomnar Ellen Malmström

Vi är glada över att välkomna Ellen Malmström till oss på Astrid Lindgrens Hembygd.

150-års jubileum för Nässjö Oskarshamns Järnväg

2024 firar järnvägen Nässjö-Oskarshamn 150 år. Det uppmärksammas med jubileumsfirande den 25 maj på stationer längs med järnvägssträckan. Varje kommun efter banan bjuder in till firande på stationerna: Nässjö, Eksjö, Mariannelund, Hultsfred, Berga och Oskarshamn.
Nässjö Järnvägsmuseum kommer köra jubileumståg med ånglok på sträckan.

Besök i Aneby den 24/4

Vill du veta mer om landsbygdsutveckling genom leaderstöd? Träffa oss när vi besöker Aneby.

Utlysning leadercheckar

Är ni en lokal grupp eller förening? Har ni en idé som vill skapa en hållbar mötesplats eller utveckla en ny fritids- och kulturverksamhet? Välkomna att ansöka om en leadercheck inom Attraktiva landsbygder!

Kallelse till årsmöte

Varmt välkommen till årsmöte för föreningen Astrid Lindgrens Hembygd, den 17 april på Staby Gårdshotell utanför Högsby.

Anbudsförfrågan: Utvärdering av projektstöd till företag

Leaderområdena Västra Småland, Sydost, Linné, Kustlandet, Folkungaland och Astrid Lindgrens Hembygd planerar för en gemensam utvärdering och söker er som vill ta sig an uppdraget.

Den nationella leaderträffen kommer till Vimmerby

Pressmeddelande: 2024-01-23. Den 23-24 oktober samlas runt 200 personer från hela Sverige på Astrid Lindgrens Värld för att dela lärdomar, erfarenheter och möjligheter med lokal utveckling genom leadermetoden. Foto: Astrid Lindgrens Värld samt Meijer Media.

Besök i Vetlanda 22/2

Vill du veta mer om landsbygdsutveckling genom leaderstöd? Träffa oss när vi besöker Vetlanda.

Digital informationsträff 30/11

Varmt välkommen till en digital informationsträff om möjligheter till leaderstöd.

Leader för företag

Välkommen till informationsträff den 10 oktober. Astrid Lindgrens Hembygd informerar om möjligheter med leaderstöd till företag. Vilka stöd finns att söka och hur går man tillväga?

Vi ser fram emot en spännande höst

Astrid Lindgrens Hembygd är igång med arbetet i den nya programperioden

Glad sommar från oss

Astrid Lindgrens Hembygd önskar er alla en riktig glad sommar. Kontoret kommer att vara semesterstängt under v 26-27 samt v 29-30.

Projektkarta

Ett urval av våra projekt

Astrid Lindgrens Hembygd stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder. Här hittar du våra pågående och avslutade projekt, som vi hoppas inspirerar till fler idéer!

Så går det till

Komma igång

Har du en idé? Läs mer om projektstöd från Astrid Lindgrens Hembygd eller hör av dig till oss så ser vi om den skulle kunna bli ett leaderprojekt.

Skriva ansökan

Nästa steg är att skriva en ansökan där du tydligt beskriver idén och vad som ska göras. Självklart finns vi med som bollplank!

Genomföra

Om ansökan beviljas stöd är det dags att köra igång! Följ projektplanen och kontakta oss om det uppstår funderingar.

Avsluta

När projektet är genomfört är det dags för slutredovisning. Vi, och många andra, är nyfikna på hur det gått.

Projekt

Stalpets historiska minigolfbanor

Projektet innebär ny inramning till minigolfbanan i form av nya skyltar och iordningställande av området. Satsningen ska leda till en ny attraktion för både de många turister som besöker Stalpet och för de som bor i Aneby kommun. Stalpets vattenfall är ett välbesökt turistmål och Stalpets Café har årligen runt 20 000 besökare.

Säker lekplats

Säker lekplats är ett projekt som drivs av Målilla-Gårdveda Hembygdsförening. Syftet är att utforma en säker och attraktiv lekplats, vilket kan locka fler besökare till hembygdsparken med dess kulturhistoriska utbud. Satsningen kommer även möjliggöra att rörelsehindrade barn kommer kunna nyttja en del av lekplatsen.

VSGF Klassfotboll

Klassfotboll är en fotbollsturnering för klasslag i förskoleklass och upp till årskurs 6. En fotbollsfest med över 50 deltagande klasslag från skolor i Hultsfred, Vetlanda, Vimmerby, Högsby och Uppvidinge kommuner.

Bevara och utveckla kultur- och naturmiljöer till nästa generation!

Vårt liv idag har påverkats av ett samspel mellan det nya och det gamla på samma gång. Därför behöver vi känna till vårt kulturarv. Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan. Genom dessa miljöer och byggnader synliggörs historien om människans liv.

Pumptrack i Forserum

Forserums samhällsförening driver projektet där man ska bygga en teknik- och pumptrackbana för cykling i Forserums samhälle.

Odling som pedagogiskt verktyg

I projektet kommer barn, elever och personal inom förskola och skola att odla grönsaker tillsammans med en anställd odlare i syfte att öka medvetenheten om var maten kommer ifrån, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.

Lokal serviceutveckling

Landsbygden behöver service. Inom satsningen ”Lokal Serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet.

Paraplyprojekt – Entreprenörskap 4.0

Projektet ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd.

Paraplyprojekt – Attraktiv landsbygd 3.0

I vårt paraplyprojekt för attraktiv landsbygd beviljar vi leadercheckar till föreningar eller organisationer med utvecklingsidéer för vår bygd.

Odla för tillväxt

Genom att anlägga en egen köksträdgård har Bråbygdens föräldrakooperativ inte bara minskat sårbarheten och ökad mängden närproducerade ekologiska grönsaker i förskolans kök. Projektet har också bidragit till att fler familjer odlar. Dessutom har både antalet barn på förskolan och inflyttade barnfamiljer ökat.

Mera ut

Utveckling av Ostkustleden för att skapa ett aktuellt och hållbart besöksmål som skapar värde för hela bygden

Odlingsakademien

Odlingsakademien 2.0 drivs av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd under år 2022-2023, i syfte att främja odlingsintresse och utbyta kunskap om odling och hållbar omställning.

Vad är Leadermetoden?

Vad är Leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Film – Vi är Leader Sverige

Lokal Utveckling Sverige (LUS) har lanserat en film för att sprida kunskap och inspiration om Leader.
Filmen sprider kunskap om vad ett leaderprojekt kan vara, men ska också inspirera till att få intresserade landsbygdsbor att söka kontakt med leaderområden runt om i Sverige. 

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.